Mengembangkan bahasa anak dengan tolong menolong

 

tolong.jpg

sangat  simpati  kepada kaum tersebut dan  wajah beliau berubah tampak kesedihan. Islam sangat menganjurkan saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Dengan saling menolong akan dapat memberikan keringanan di antara satu dengan yang lain. Selain itu, manfaat lain dari saling menolong juga dapat mempererat kasih saying di antara sesama, mampu menciptakan sikap rasa saling hormat menghormati dalam kehidupan bermasyarakat di antara individu. Sehingga keutuhan umat ini akan terbangun dengan kuat.